Kao što smo i juče najavili u narednih nekoliko dana ćemo objaviti sve poznate informacije o novim mapama koje su na test serverima.

U ovom članku pričamo o potpuno novoj poljskoj mapi koja će izaći sa novim poljskim tenkovima. Mapa nije bazirana ni na kakvoj istorijskoj lokaciji ali nesumnjivo u sebi ima motiva poljske zemlje: velika polja, dosta vegetacije, male seoske kućice koncentrisane oko visoke Katoličke crkve sa tornjom (kościół), takođe u sredini mape nalazi se mala fabrika od cigli (u engleskom jeziku nekada brick factory se koristi i za ciglanu i fabriku čiji gradivni materijal je cigla )

poland map 2

 

Sama mapa je kombinacija je otvorenog polja i par lokacija za napucavanje i ima tri zone za igru:

1. Fabrika predstavlja dobro mesto za napucavanje, samim tim je dobra za tenkove sa dobrim oklopom, takođe daje zaštitu od vatre TD-a. Kontrolisanjem ove fabrike omogućiće vašem timu da napreduje po stranama ili se može koristit kao stub odbrane ako jedan flenk padne. Takođe duž fabrike se prostire isušeno rečno korito pa će ga moći koristiti tenkovi sa dobrom depresijom topa.

2. Centar mape bi koristili laki tenkovi i srednji. Ovuda se prostire to isušeno korito koje kreće od fabrike i ide do sela na drugoj strani i može se koristiti kao neki vid zaštite jer većinu ovog srednjeg dela mape čini otvoreno polje da par žbunjeva koji se mogu koristit za zasedu.

3. Selo na drugoj strani mape mogu koristiti svi. Dosta zaklona, dosta objekata koji mogu da se sruše, žbunja itd. tako da ovo mesto predstavlja poligon za svakoga.

 

Evo i još neka slika nove mape, nadamo se da će biti zabavna i dinamična i najvažnije dobro izbalansirana. Naravno pošto je ovo mapa sa testa još uvek može doći do nekih promena.

poland map 3

poland map 9

poland map 6

poland map 8