WG nam donosi praznike mnogo ranije ove godine. Čeka nas maraton za tier 8 ruskog lovca tenkova SU-130PM.

 Upravo se u garaži pojavio novi maraton i bili smo veoma prijatno iznenađeni kada smo videli da se radi o novom lovcu tenkova SU-130PM. Isti princip kao i maraton za Caernavon AX i Progetto 46. Da vidimo o kakvim misijama je reč a  detalja o tenku ćete moći pročitati u zasebnom članku.

 

Misije:

1. Zaradi najmanje 850 osnovnog iskustva jednom (Tier 10) ili zaradi 3000 osnovnog iskustva tier 6-10

2. Završi borbu kao igrač sa najviše štete 2 puta (Tier 10) ili zaradi ukupno 6000 osnovnog iskustva tier 6-10

3. Osvoji veliki kalibar jednom (Tier 10) ili zaradi 9000 osnovnog iskustva tier 6-10

4.  Završi kao najbolji igrač u timu po zarađenom iskustvu 7 puta (TIer 10) ili zaradi 20000 osnovnog iskustva tier 6-10

5. Zaradi najmanje 850 osnovnog iskustva 15 puta (tier 10) ili zaradi 30000 osnovnog iskustva tier 6-10

6. Osvoji veliki kalibar 5 puta (Tier 10) ili zaradi 30000 osnovnog iskustva tier 6-10

7. Nanesi najmanje 4500 štete u bici 10 puta (Tier 10) ili zaradi 30000 osnovnog iskustva tier 6-10

8. Zaradi najmanje 850 osnovnog iskustva 20 puta (Tier 10) ili zaradi 35000 osnovnog iskustva tier 6-10

9. Završi borbu kao igrač sa najviše štete 20 puta (Tier 10) ili zaradi 40000 osnovnog iskustva tier 6-10

10. Završi kao najbolji igrač u timu po zarađenom iskustvu 20 puta (TIer 10) ili zaradi 50000 osnovnog iskustva tier 6-10

 

Za rešenje ovih misija ukupno možete dobiti: specijalnu kamuflažu, posadu na 100% sa perkom braća po oružju3 dana premijuma, dva miliona srebra, optiku, nabijač za velike kalibre, mehanizam za brže nišanjenje, 25X dodatno iskustvo posade 200% za 2h, 20X dodatno iskustvo po borbi 50% za 2h, 20X dodatni krediti po borbi 50% za 2h, 5X dodatno slobodno iskustvo po borbi 300% 2h, 30 direktiva za skill gašenje požara, 30 direktiva ventilacije, 15 direktiva poboljšane optike, 15 direktiva poboljšanje nabijača, 15 direktiva za perk šesto čulo, kao i jednu veliku prvu pomoć, veliki komplet za popravke, automatski aparat za gašenje požara.