Pre nekoliko dana smo objavili buff-ove za nagradni tenk T-55A i najavili iste za Obj. 260. Sada ćemo ih i analizirati do kraja

 Svi znaju da oni koji imaju Obj. 260 da su se dobro namučili da bi dobili ovaj tenk, ali kada u ovom meta uđu u partiju sa njim, sam tenk nekako kao da više nije toliko kompetentan među ostalim brzim hevijima. Zbog toga i ide ovaj buff koji se testira na supertest serveru.

 

OBJ.260 buff-ovi

 

post 527655019 0 60521600 1540559441

Iz ovoga vidimo da će tenk brže okretati kupolu, kao i da će krug nišana biti smanjen sa vremenom skupljanja takođe. Tenk dobija ogroman buff u DPM jer se brzina punjenja smanjuje za pola sekunde, što je i logično jer ima top od 440 alfa štete. Takođe i disperzija nišana pri oretanju kupole je smanjena. Ovi svi buff-ovi su opravdani jer ipak ovo je nagradni tenk kojeg nije lako dobiti.

post 527655019 0 39310900 1540559436

Drugi buff koji ovaj tenk dobija je u oklopu. X puta se desilo kada igrate na kupolu da neko napravi štetu čak i običnom granatom kroz samu sredinu kupol ili kroz top,, ili neki čudan pen na krovnom delu trupa tenka. Buff-ovi armora će smanjiti to na minimum sada jer ipak i pentracija se zasniva na RNG pa će ovakve pentracije biti jako retke. Takođe nestaće weakspot iznad samog  topa na kupoli.

 

Sve u svemu ovo su dobri buff-ovi i po nama opravdani jer ovaj tenk predstavlja prestiž u igrici i treba da se oseća to u samoj bici.