U mnogim bitkama u World of Tanks ustanovljavamo da većina Tenkova jednostavno bez plana krene u bitku. To vodi ka uspehu samo u retkim slučajevima. Da bi broj pobeđenih borbi porastao a izgubljenih se smanjio, trebalo bi se intenzivno pozabaviti osnovama tenkovske taktike. Do uspeha se dolazi kroz mnogo vežbanja i sa spretnim spajanjem različitih zadataka i različitih vozila.  U svemu važi uvek jedno te isto.

 Ti si ništa –Tvoj tim je sve!

Osnove

1.Poznaj sebe!

Da bi vaš Tenk pravilno upotrebili neophodno je da se pozabavite tim vozilom. Nužno je da znate kako se vaše vozilo ponaša u različitim situacijama. Pre svega pri kupovini novog vozila mora da se prilagodite ponašanju tog vozila. Sledeća pitanja su za uspešnu upotrebu vaseg novog vozila neophodna.

- Kolika je maksimalna brzina napred/nazad?

- Koliko dobro mogu voziti uzbrdo?

- Koliko dugo traje da dostignem maksimalnu brzinu?

- Koliko brzo mogu da okrećem?

- Koliko brzo se okreće kupola (Tenk)?

- Koliko je brza paljba?

- Koliki je vidokrug?

- Koliku štetu nanosim?

2.Upoznaj svog neprijatelja

Sigurno sad neki uzdišu – ipak je znanje o neprijatelju neophodno za uspeh. Glavno pitanje:

- Kojeg neprijatelja mogu na koj način da napadnem, koji su od moga naoružanja nepovredljivi?

Odluke u bitkama se u deliću sekunde moraju donositi.Trošite li paljbu na prednji oklop Ferdinanda ili jednog IS-4 iz 7,5 cm Topa, tada ne trošite samo municiju uzalud, nego se izlažete riziku da sami budete uništeni od mnogo jačega neprijatelja. Prema tome, se uvek smatra kao osnova: Ako je neprijatelj prejak, morate ga zaobilaziti i pokušati da mu priđete sa leđa.  Sa druge strane možemo posmatrati, kako jaki tenkovi bez obzira na njihov zadatak jure male tenkove, dok neprijatelj  uništava Artiljeriju i slabije saborce jedne za drugima.

Jedan Kill neznači NIŠTA, ako neprijatelj u istom vremenu uništi tri saborca! Niste sebi zaradili nikakav uspeh, nego ste pomogli neprijatelju da se približi pobedi. Principijelno važi samo jedno: Razmislite pažljivo! Svako uništenje saborca oslabljuje celi tim!

Razmislite pažljivo! Svako uništenje saborca oslabljuje celi tim!

LAKI TENKOVI

Laki tenkovi su kao u 19. veku Konjica, oči sopstvenog tima. Vaš zadatak je da se spretno krećete napred, da izbegavate neprijateljsku vatru i otkrivate položaje neprijatelja vašem timu. Odlučujuće je pre svega: Brzina, jer samo ona ti može spasiti život. Iskoristi okolinu, krećite se kroz korita i iza kamenja, nemojte nikada da vozite samo pravo. Budite nepredvidivi!

Nikada, baš nikada se ne zaustavljajte kada se krećete po neprijateljskom terenu, ni brzinu nemojte smanjivati. Koristite samo HE-Municiju. Ako bi u toku vožnje naišli na neprijatelja istog ili slabijeg nivoa, pucajte kretajući se. Može se stalno ponavljati: NE ZAUSTAVLJAJTE SE! Ma ni da bi oštećenom neprijatelju zadali smrtni pogodak.

Ako naiđete na položaj neprijateljske artiljerije, onda pucajte na nju u TOKU VOŽNJE ali nemojte NIKAKO STAJATI. Vaša artiljerija može da se pobrine o otkrivenomn neprijateljskom položaju. Vaš zadatak je da preživite.

Ako imate više skauta u vašem timu, onda bi najbrži trebao da preuzme izviđanje, dok bi se drugi trebali pobrinuti o nerpijateljskim izviđačima. Teški ili srednji tenk koji juri za lakim tenkom OSLABLJAVA TIM. Svaka otkrivena pozicija vaše artiljerije OSLABLJAVA TIM.

Vi niste hrana za topove. Nemojte srljati u besmislenu smrt nego promislite, dali primena vašeg vozila vodi vaš tim uspehu ili ne.

Brzina nije nikakva Enigma!

SREDNJI TENKOVI

Vi ste glavna snaga vaše trupe. Vi kombinirate mobilnost sa vatrenom snagom. Vaš zadatak je nemilosrdna ofenziva. Međutim vi niste glavna snaga napada, ona je kod teških tenkova. Nije ni vaš zadatak da štitite artiljeriju. Vašu mobilnost i vatrenu snagu trebate koristiti da bi sprečili neprijateljske manevre sa boka.

U to spada kao prvo za vas: Disciplina i opet Disciplina. Strpljenje je gorko, ali su mu plodovi slatki. Ne ulazite u sukobe sa neprijateljima, kojima niste dorasli. Mislite uvek na to, da je glavna snaga vašeg vozila u vatrenoj snazi i mobilnosti. Ne trošite municiju na teške tenkove, za koje znate da im ne možete probiti oklop.

Pokušajte vaše teške tenkove da navedete na neprijatelja i sprečavajte neprijateljske tenkove da vam priđu sa leđa. Vidite li mogućnost, da sami možete prići neprijatelju sa ledja ili boka, iskoristite priliku. Ali osigurajte se pre toga da ne upadnete u zamku neprijatelja. Jer i neprijateljski srednji tenkovi štite svoju tešku braću.

Opet važi: Morate biti u stanju da ocenite situaciju u deliću sekunde. Ako se neprijatelj povlači napadaj ga. Ako je neprijatelj nadmoćan, štiti povlačenje teških tenkova. Pazite na bokove! Neprijatelj koj uspe da priđe iza ledja, može učiniti tešku štetu! Ipak procenite neprijatelja dobro, ako jurite za nekim izviđačem sa malim topom, trošite dragocenu borbenu snagu vašeg tima uzalud!

U jeku borbe se može brzo izgubiti pregled.Ako se previše koncentišete na jednog oštećenog neprijatelja dok u istom trenutku zanemarite kretanje sopstvenog tima, možete se vrlo brzo naći usituaciji okruženi neprijateljskim tenkovima, što onda znači kraj za vaše vozilo.

Mislite uvek na to: Ako vi uništite neprijatelja i on vas, to onda nije pobeda, već nerešeno! U suštini niste ništa time uspeli. Ako je vaš cilj bio štaviše slabiji od vas, onda ste čak i naudili svome timu. Međutim pokušajte, da navlačite neprijatelja na takve greške! I iskoristite ih nemilosrdno!

Zaključak: Ko samo gleda na svoj Killscore, zaslužuje da bude uništen! 

Vi niste vuk samotnjak! Vi ste deo jednog tima!

TEŠKI TENKOVI

Vi ste stena u talasima, čelični zid od koj se neprijateljski napadi odbijaju. Bori li se vaša trupa defenzivno, Zauzmite važne pozicije. Oslonite se na zaštitu kroz vašu podržavajuću trupu, srednje tenkove. Vaš zadatak u odbrani nije da se krijete već zaštita prilaznih puteva u vašu bazu

. Kao teški tenk bi trebali i da preuzmete komande. Dogovorite se sa kolegama iz tima. Više teških tenkova na jednom mestu su dobar cilj za artiljeriju. Gledajte da vam ledja i bokovi budu uvek dobro zaštićeni kroz srednje tenkove. Oni bi trebali da budu oko vas ko pčele oko matice.

Dođe li do ofenzive, onda pokažite šta umete. Vi ste vrh koplja u napadu, od vaše probojne snage zavisi dali će napad biti uspešan ili ne. Upotrebite pri napadu Tenkovske taktike, koje su dalje dole objašnjene. Mislite i na to, da je vaš zadatak da vežete neprijateljske snage. Ako se svaki teški tenk od jednog ili dva srednja tenka aktivno podržava, onda će se neprijateljska odbrana raspasti od vaših snažnih udaraca.

Vi morate tokom cele bitke da zadržite pregled. Ako bi bio jedan napad neuspešan, naredite na vreme povlačenje. Nekav as vaše brže kolege štite dok se vi povlačite na odgovarajuće mesto. Pokušajte da namamite neprijatelja iz skorivšta. Ponekad se povlačenje može i odglumiti. Krene li neprijatelj da vas napada, ide pravo u vašu pripremljenu zamku.

Mislite uvek na to:

Niste nepovredljivi!

LOVCI TENKOVA

Vi nosite teško naoružanje, za koje vam poneki srednji tenk zavidi. Imate jak prednji oklop, ali sa strana i otpozadi ste ekstremno ranjivi. Zato je vaš glavni zadatak u DEFANZIVI. Lovac tenkova koj krene u napad može to samo da čini ako zna da je zaštićen sa bokova i odpozadi. U većini slučajeva će to biti iznimak.

Na početku bitke analizirajte, šta vaši saborci nameravaju. Kud god usmere nihov napad: Vaš glavni zadatak je, da štitite vašu artiljeriju i prilazne puteve vašoj bazi. Poslužite se tereneom oko sebe. Gledajte da vas neprijatelj nemože iznenaditi nego da vi budete taj koj će ga iznenaditi.

I ovde važi: Vi niste vuk samotnjak! Pravite sa drugim jurišnim topovima borbenu jedinicu. Nameštajte smrtonosne zamke upravcu odakle mislite da će neprijatelj napadati. U nikom sličaju nemojte slepo samo napred da vozite.  Jer će vas u tomslučaju neprijateljski lovci tenkova pre videti, nego vi njih! I možete biti uvereni da vrlo dobro poznaju vaše slabe tačke kroz njihova ličnih vozila.

U slučaju da je neprijatelj prejak, povucite se nazad. Osim u slučaju, da vaš tim dobbije na vremenu. Inače izbegavajte borbu i ne rizikujte vašu borbenu snagu, da sami zaustavite više neprijateljskih vozila. Ako bi neprijatelji prošli kraj vašeg skrovišta,nemrdajte se, čekajte da se osećaju sigurnima i onda ih nemilosrdno napadnite otpozadi. Vaš teški projektil će se radovati kad se bude zabio u trup neprijatelja.

Ako bi vaš zadatak bio da učestvujete u napadu, onda mislite na to da se krećete u drugom redu. Koristite zaštitu teških tenkova ispred sebe i krećite se iza njih. Koristite vaš domet i jačinu topa, da bi blagovremeno uništili neprijatelja. Pošto bi trebali da budete i snajperista, pokušajte da pogodite gusenice neprijateljskih tenkova kako bi bili nepokretni. Na taj način je lakše vašim saborcima da ga napadaju. Ali pazite, i nepokretni tenkovi mogu da okreću kupolu!

Mislite uvek na to:

Sami na širokom polju ste izgubljeni!

ARTILJERIJA

Vi ste kralj bojnoga polja! Niko ne nanosi veću štetu, niko nema veći domet. Ali ste zato ekstremno ranjivi. Zato pazite uvek na to, da vas sabornici čuvaju i koristite okolinu što bolje možete.Mislite i na to da je vaš glavni zadatak isključivanje neprijateljske artiljerije! Za to su vam potrebni vaši izviđači. Zato razvij dobar odnos sa lakim tenkovima.

Kao stara lisica i artiljerista znaš sam gde se najbolje kriti i stajati. Zato pošaljite izviđače, da izvide izabrane oblasti. Vi se držite osnovnog pravila, da radite uvek ono što neprijatelj nećeočekivati. Ne koristite položaje, koje svako unapred već poznaje. Pokušajte da iznenadite neprijatelje.

U hitnim slučajevima mogu se dva topa jedan pored drugog međusobno osigurati. Ipak je vaš najveći neprijatelj brzi mali ili srednji tenk. Vi ste njihova primarna meta, i uz njih još i neprijateljske artiljerije!

Osnovno pravilo:

 

Ne radite nikada, šta neprijatelj od vas očekuje

 

Tenkovski Napad U mnogim borbama posmatramo sledeće: Napadi se izvode bez ikakvog plana, možda se uspe dogovoriti sa koje strane i svi krenu punim gasom napred, da bi po mogućnosti prvi stigli do neprijatelja. Onda vidimo na maloj karti kako naši saborci jedan za drugim idu u sigurnu smrt. Jer ako je neprijatelj bolje organizovan ili ima bolje snajperiste, onda naša vozila uleću jedna za drugima u unakrsnu vatru neprijatelja. Ako neprijatelj u odbrana uspe, onda on u većini slučajeva prelazi u uspešan napad protiv oslabljenog tima:

untitled2

Zato:

Mislite uvek prvo DEFANZIVNO pre negokrenete u OFENZIVU. Nemojte NIKADA kretati sami protiv neprijatelja. Četvoro očiju vidi više nego dvoje i dva topa čine više štete nego jedan!

Koristite na otvorenom polju tenkovski klin! U njemu se postavljaju teški tenkovi tako da zaštićuju slabije tenkove! Na tajnačin možete koncentrisati veliku vatrenu snagu!

untitled

Pucajte uvek sa drugima na jedan cilj!Ali samo u slučaju da mu možete naneti štetu! Obj. 140  sa 8% pravi isto toliko štetu kao i neoštećeni! Uništite jednog neprijatelja,pre nego se posvetite nekom drugom.

Tim je tek onda tim, kad svi rade zajedno.Nemojte se nervirati ako neki sabornik opali smrtonisni hitac na neprijatelja kojeg ste vi naporno obrađivali. Jer bi moglo biti da bi sledeći hitac neprijatelja možda vas uništio, zato budite zahvalni kada drugi sa vaman apadaju jednog neprijatelja. To ukazuje na to da oni gledaju i paze na svoje saborce!

Zato još jednom ukratko najvažnije tačke:

Ti si ništa!

Tvoj tim je sve!

Razmislite pažljivo!

Svako uništenje saborca oslabljuje celi tim!

Brzina nije nikakva Enigma!

Vi niste vuk samotnjak! Vi ste deo jednog tima!

Niste nepovredljivi!

Sami na širokom polju ste izgubljeni!

Ne radite nikada, šta neprijatelj od vas očekuje!